My roles Character Design Graphic Design

A boardgame for better health

בשנת 2080 כדור הארץ מנוהל על ידי רובוטים בעלי בינה מלאכותית והמטבע העולמי הוא קפסובוט.

הרובובוס הוא מנהיג הרובוטים, הוא שליט הבינה המלאכותית.

רובובוס תמיד שואף ללמוד יותר, להשתפר ולהשפיע ובעיקר ?להיות להבין מהי בינה אנושית? וכיצד היא פועלת.

עליכם לעזור לרובובוס ללמוד מהם רגשות? כיצד להיות שמחים יותר? כיצד בני אדם מתמודדים עם קשיים? מה משמעות הדברים? כיצד להיות חברים? מהו קשר משפחתי? ועוד דברים שמעסיקים אותו.

הצטרפו לחוויה מלמדת ומקרבת!

במשחק רובובוס תחוו ותלמדו כלים וחוכמות אוניברסליים- מראשית הפילוסופיה היוונית, ועד יובל המבולבל וגל גדות. הסיפורים והמשימות במשחק מתאימים לכל אדם באשר הוא אדם. המשחק מתאים לכל הגילאים ומציע דרכים חדשות לפיתוח החוסן האישי על מנת שנהיה טובים יותר בהתמודדות עם אתגרי החיים.

Behind the Scenes

Making Roboboss

Explore more of my projects