דוקטור, תדפיס לי. על הדפסה תלת מימדית בעולם הרפואה